Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

Atorgament de subvenció per atendre les despeses de manteniment del pas de la barca sobre el riu Ebre, any 2023

febrer 19, 2024|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de barca de l’any 2022, en els termes següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Subvenció nominativa pas de barca, 2023 Pressupost Elegible: 5.150,00 euros % concedit: 97,09% Import concedit: 5.000,00 euros

Diputació de Tarragona. Subvencions destinades a l’Ajuntament per a interessos de préstecs. Exercici 2023

gener 10, 2024|Ajuts i Subvencions|

La Unitat d'Asistència Sec. Interv. en l'àmbit de la Coop. i les Subvencions de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció per a interessos de préstecs, exercici 2023, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: BBVA Número d'expedient: 8004330008-2023-0024033 Pressupost Elegible: [...]

Atorgament de subvencions – Reequilibri territorial 2023

desembre 11, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

Arran de les bases reguladores de la concessió, durant el 2023, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Miravet va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per [...]

Subvenció destinada a la protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals

octubre 31, 2023|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 10.000 euros protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de  consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals,   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Aigua 2023 Número d'expedient: 8004330008-2023-0006412 Pressupost [...]

Diputació de Tarragona. Subvencions destinades al manteniment dels DEA i servei de socorrisme

octubre 24, 2023|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 6.515,68€ pel servei de socorrisme de les piscines municipals i de 1.198,59€ pel manteniment dels DEA - Exercici 2023   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Línia 2 socorrisme piscines Número d'expedient: 8004330008-2023-0006351 Pressupost Elegible: 8.123,43 euros % concedit: 80,21% [...]

Diputació de Tarragona. Subvenció destinada al Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 Despeses corrents i millora consultòri mèdic

octubre 24, 2023|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció corresponent a l’anualitat 2022, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 - Despeses corrents i millora del consultòri mèdic   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Despeses corrents Número d'expedient: 8004330008-2022-0022233 Pressupost Elegible: 50.354,41 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 50.354,41 euros Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01   [...]

Diputació de Tarragona. Subvencions destinades a projectes i activitats culturals singulars per a ens locals 2023

octubre 24, 2023|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 11.900,81€ per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2023   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Cursa de muntanya i Lleure a Miravet Pressupost Elegible: 12.680,00 euros % concedit: 93,85% Import concedit: 11.900,81 [...]

Diputació de Tarragona. Subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis

juliol 14, 2023|Ajuts i Subvencions, General|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis de l’any 2022, en els termes següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: C I)Increment nivell de seguretat d'acord amb el ENS Pressupost Elegible: 2.390,00 euros % concedit: 63,91% [...]

Diputació de Tarragona. Subvenció destinada a la conservació de l’Església Vella

juliol 14, 2023|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per a la conservació de l'Eglésia Vella de l’any 2022, en els termes següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet  Municipi: Miravet Concepte: Intervenció pintures murals església vella  Pressupost elegible: 27.830,00 € Despesa mínima a justificar: 26.315,79 € % concedit: 95 % Import concedit: 25.000,00 [...]

Diputació de Tarragona. Subvenció destinada a la remodelació de les piscines municipals – Fase 1

juliol 10, 2023|Ajuts i Subvencions|

  S'ha iniciat l'obra de remodelació de les piscines municipals  - fase 1 subvencinada per la Diputació de Tarragona:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Remodelació piscines municipals Fase 1 Pressupost Elegible: 168.614,03 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 160.183,32 euros Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01