Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic
Ordenança municipal per a la gestió de residus de la construcció
Ordenança sobre tinença d'animals de companyia
Ordenança municipal de recollida de residus
Ordenança de les activitats sotmeses a comunicació prèvia o declaració responsable
Ordenances fiscals per a l'any 2024
Ordenances fiscals per a l'any 2023
Ordenances fiscals per a l'any 2022
Ordenances fiscals per a l'any 2021