La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 10.000 euros protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de  consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals,

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Aigua 2023

Número d’expedient: 8004330008-2023-0006412

Pressupost Elegible: 10.851,65 euros

% concedit: 92,15%

Import concedit: 10.000,00 euros