HORARI DEL TÈCNIC MUNICIPAL (Sr. Xavier Fabregas):

Els dijous de 10.00 – 12.00 h. (pot modificar-se el dia)

Per tal de concertar una visita o bé assegurar-se de la seva assistència cal telefonar abans a l’Ajuntament al número 977 407 134

TEXT REFÓS DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES

La normativa urbanística vigent al municipi és el Text refós de les normes subsidiàries de Miravet que recull totes les modificacions efectuades en les normes subsidiàries de l’any 1994.
El text refós va ser validat pel Ple de l’Ajuntament de Miravet en sessió de 17/02/2006 i posteriorment en va donar la seva conformitat la Comissió d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre en sessió de 06/03/2006.

 

El contingut íntegre del text refós (en la seva part normativa) va ser publicat al DOGC núm 4659 de 21/06/2006. Per veure l’edicte prémer AQUÍ

PLÀNOL URBANÍSTIC MUNICIPAL
TEXT DE L’EDICTE I LES NORMES ÍNTEGRE AL DOGC

DELIMITACIÓ DE L’ENTORN PROTEGIT DEL CASTELL DE MIRAVET

El castell està declarat bé cultural d’interès nacional per lo que té una normativa que protegeix el seu entorn.
Per tal que pugueu consultar la seva aprovació us podeu descarregar l’acord clicant AQUI

MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA:

Aprovat inicialment pel Ple de la corporació de data 30 de març de 2015. al no haver-se presentat cap al·legació ha quedat definitivament aprovat.

Cliqueu AQUI per veure el mapa de capacitat acústica

Clique AQUI per veure la memòria tècnica del mapa de capacitat acústica