Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

Subvenció garantia juvenil 2019

maig 12, 2020|Ajuts i Subvencions|

TÈCNIC EN DINAMITZACIÓ SÒCIO - ECONÒMICA   L’Ajuntament de Miravet va tenir contractat un Tècnic en dinamització sòcio-econòmica des del dia 29/10/2019 fins al 28/04/2019. Es tracta d’un tècnic en dinamització sòcio-econòmica contractat per donar suport a l'àrea d'atenció a les persones, dones, joventut i turisme de l’Ajuntament de Miravet. La contractació es va dur [...]

Diputació de Tarragona. Subvenció per al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà – 2019

gener 15, 2020|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGENYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Control aigua Pressupost Elegible: 4.123,27 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 3.359,71 euros

Diputació de Tarragona. Subvenció per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals – 2019

gener 15, 2020|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGENYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Consultoris - sanejar humitats Pressupost Elegible: 6.745,75 Euros Pressupost mínim a executar: 2.598,95 euros [...]

Diputació de Tarragona. Subvenció per a la gestió dels riscos per a la salut derivats de les plagues urbanes – 2019

gener 15, 2020|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGENYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Peridomèstics Pressupost Elegible: 1.079,93 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 658,75 euros  

Diputació de Tarragona. Subvencions interessos préstecs – 2019

gener 15, 2020|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Interessos de préstcs del SAM Pressupost Elegible: 1.334,974 euros % concedit: 100% Import concedit: 1.334,974 euros [...]

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS – PROGRAMA ARRANJAMENT DE CAMINS CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE – 2019

novembre 19, 2019|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va concedir a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 5.194,00 € per a l’execució de l’obra ” “ARRANJAMENT DE DOS TRAMS DEL CAMÍ DELS AUBALS”

ATORGAMENT DE SUBVENCIONS – PROGRAMA ARRANJAMENT DE CAMINS CONSELL COMARCAL DE LA RIBERA D’EBRE – 2018

novembre 19, 2019|Ajuts i Subvencions|

El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va concedir a l'Ajuntament de Miravet una subvenció de 5.596,78 € per a l'execució de l'obra " "ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE LES AIXUGUERES"

Diputació de Tarragona – Concessió de subvenció destinada ala vigilància dels usuaris de les platges i piscines- 2019

setembre 25, 2019|Ajuts i Subvencions|

  Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Piscines Pressupost Elegible: 5.068,00 euros Pressupost mínim a executar: 4.368,11 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 4.149,70 euros

Subvenció PAM de l’any 2019

agost 6, 2019|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció del Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2019, del Servei d’Assistència Municipal, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Sosteniment del lloc de secretaria-intervenció Pressupost Elegible: 54.185,97 euros % concedit: 9,23% Import concedit: 5.000,00 [...]

Subvencions atorgades per la Diputació de Tarragona pel manteniment i posada en funcionament del Pas de Barca de Miravet

juliol 16, 2019|Ajuts i Subvencions|

  La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona del dia 14 de juny de 2019 va acordar  concedir a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de barca: Concepte: manteniment del pas de barca sobre el riu Ebre any 2017 Pressupost elegible: 4.447,26 euros % concedit: 100% Import concedit:  4.447,26 euros [...]