La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis de l’any 2022, en els termes següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: C I)Increment nivell de seguretat d’acord amb el ENS

Pressupost Elegible: 2.390,00 euros

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.527,35 euros

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: B I)Adaptació d’espais a les noves tecnologies

Pressupost actuació: 3.000,00 euros

Pressupost Elegible: 2.000,00 euros*

% concedit: 63,91%

Import concedit: 1.278,12 euros

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-76200-01

 

*No es considera subvencionable l’import de 1.000,00€ corresponent a realitzar tasques de teletreball perquè no està destinat per assolir la finalitat de les actuacions del Tipus B (aquest tipus d’actuació no contempla aquesta finalitat sinó les despeses per dotar l’ajuntament per a que contingui tots els elements tecnològics necessaris per realitzar sessions, reunions i altres activitats en l’entorn digital).

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: C) Aplicació polítiques de seguretat als servidors

Pressupost Elegible: 250,00 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 237,50 euros

Aplicació pressupostària: 2022-1010-4911-46200-01