Arran de les bases reguladores de la concessió, durant el 2023, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Miravet va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per les actuacions de “Remodelació del bar de les piscines de Miravet”.

Aquestes actuacions han tingut un cost total de 12.290,26 €. L’import de l’ajut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i relatiu a la subvenció pública per al reequilibri territorial comarcal, anualitat 2023, és de 10.000,00 €.