La Diputació de Tarragona ha concedit una subvenció corresponent a l’anualitat 2022, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023 – Despeses corrents i millora del consultòri mèdic

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Despeses corrents

Número d’expedient: 8004330008-2022-0022233

Pressupost Elegible: 50.354,41 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 50.354,41 euros

Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

 

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Millora de l’accessibilitat en el dispensari mèdic

Número d’expedient: 8004330008-2022-0022231

Pressupost Elegible: 24.172,69 euros

% concedit: 57,65%

Import concedit: 13.934,39 euros

Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-76223-01