La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 6.515,68€ pel servei de socorrisme de les piscines municipals i de 1.198,59€ pel manteniment dels DEA – Exercici 2023

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Línia 2 socorrisme piscines

Número d’expedient: 8004330008-2023-0006351

Pressupost Elegible: 8.123,43 euros

% concedit: 80,21%

Import concedit: 6.515,68 euros

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Línia 3 socorrisme desfibril·ladors municipals

Número d’expedient: 8004330008-2023-0006350

Pressupost Elegible: 1.494,35 euros

% concedit: 80,21%

Import concedit: 1.198,59 euros