La Unitat d’Asistència Sec. Interv. en l’àmbit de la Coop. i les Subvencions de la Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció per a interessos de préstecs, exercici 2023, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: BBVA
Número d’expedient: 8004330008-2023-0024033
Pressupost Elegible: 559,72 euros
Despesa mínima a justificar: 559,72 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 559,72 euros
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Institut Català de Finances
Número d’expedient: 8004330008-2023-0024034
Pressupost Elegible: 11.251,25 euros
Despesa mínima a justificar: 7.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 7.000,00 euros