Ajuntament de Miravet

Plaça Major, 1

43747 Miravet

Telèfon: 977 407134

Fax: 977407455

Adreça de correu electrònic: aj.miravet@altanet.org

NIF: P4308500J

 

Horari d’atenció al públic: de 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres