La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGENYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Aigua
Pressupost Elegible: 9.209,88 euros
Pressupost mínim a executar: 4.294,42 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.079,70 euros