La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGENYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: CM 2020
Pressupost presentat: 3.324,24 euros
Pressupost Elegible acceptat: 2.562,30 euros
Pressupost mínim a executar: 2.036,26 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 1.934,45 euros