La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per la renovació de la xarxa d’aigua potable de la zona Raval, en els termes següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Subvenció xarxa d’aigua potable zona Raval a Miravet

Pressupost actuació: 165.533,98 euros

Pressupost Elegible: 155.138,33 euros

% concedit: 17,60%

Import concedit: 27.300,00 euros