La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció de19.836,12€ per a generar entorns més resilients, segurs i saludables.

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Línia 2 – Salut
Pressupost Elegible: 24.492,42 euros
Despesa mínima a justificar: 14.263,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 13.550,40 euros
Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 8.094,62 euros
Despesa mínima a justificar: 6.616,54 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.285,72 euros