La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la UNITAT DE SUBVENCIONS, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Activitats educatives
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.000,00 euros

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Activitats eesportives
Pressupost Elegible: 5.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 5.000,00 euros