L’Ajuntament de Miravet, d’acord amb la normativa vigent, realitza les analítiques de l’aigua de consum humà tant a la xarxa d’aigua potable com a l’aixeta del consumidor.

Com a resultat de les activitats de control sanitari de les aigües de consum humà, s’han detectat uns nivells de sulfats superiors al valor de referència (250 mg/l) establert en la normativa vigent (Reial Decret 140/2003) per a l’aigua de la xarxa de distribució. El valor que ha sortit a l’analítica del dia 27 de juliol de 2023 és de 261 mg/L (Enllaç a l’analítica)

El valor de NO APTITUD de l’aigua és de 750 mg/L. Si no es supera el valor d’aptitud de 750mg/L, el nivell de sulfats detectat no implica una restricció del consum de l’aigua per a la població en general.

Tot i així, i atès que es supera el valor paramètric de 250 mg/L, es recomana no utilitzar l’aigua per a la preparació de biberons per a nadons.

Per més informació podeu descarregar la nota informativa del Departament de Salut (NOTA)

L’Ajuntament ha penjat la informació de totes les analítiques al portal de transparència al següent (enllaç)