Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha atorgat a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de 6.515,68€ per al finançament de despeses del servei de socorrisme a les piscines municipals en el marc de les subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les psicines municipals, convocatòria 2023.

S’ha subvencionat el servei d’un socorrista a les piscines municipals de Miravet situades al carrer Creu, 49 durant la temporada d’estiu 2023