El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre presenta les Bases que han de regir el concurs-oposició per a la selecció de personal laboral temporal, grup C1 de titulació, administratiu i creació d’una borsa de treball.

DESCARREGUEU LES BASES CLICANT EN AQUEST LINK