CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA RELATIVA AL PROJECTE D’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE TINENÇA ANIMALS

 

L’Ajuntament de Miravet sotmet a consulta pública la voluntat de regular mitjançant ORDENANÇA MUNICIPAL  la tinença d’animals.

Amb l’objectiu de permetre la participació de la ciutadania en els procediments d’elaboració de les ordenances, possibilitant la presentació d’aportacions i suggeriments fins el dia 15 de juliol de 2020.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Miravet a través del Registre General d’Entrada de documents o la seu electrònica de l’Ajuntament

INSTÀNCIA GENÈRICA: CLIQUEU AQUEST  ENLLAÇ

ACCÉS A LA SEU ELECTRÒNICA: CLIQUEU AQUEST   ENLLAÇ

 

Trobareu més informació a la memòria per a la consulta pública.

 

MEMÒRIA PER A LA CONSULTA PÚBLICA: CLIQUEU AQUEST ENLLAÇ