AUXILIAR ADMINISTRATIU

 

L’Ajuntament de Miravet va tenir contractat un auxiliar administratiu entre els dies 30 de novembre de 2017 fins al 29 de maig de 2018.

Es tracta d’un tècnic  de gestió administrativa contractat per donar suport als serveis administratius de l’Ajuntament de Miravet. La contractació es va dur a terme a traves de la subvenció d’11.000 euros atorgada pel programa europeu de garantia juvenil, d’acord amb les condicions establertes en la Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol.

El programa de contractació de joves en pràctiques està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i cofinançat pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Està pensat per oferir oportunitats formatives i laborals a persones entre 16 i 30 anys que no estudien ni treballen. Per tal de cobrir aquesta plaça d’auxiliar administratiu es va obrir una convocatòria de concurs públic.

Els objectius pels qual fou contractat han estat assolits i l’Ajuntament fa un balanç positiu de l’activitat que no hagués esta possible sense aquesta subvenció.

La subvenció atorgada és elegible en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, del Fons Social Europeu dins l’Objectiu Temàtic 8, ‘Eix Prioritari 5, la Prioritat d’Inversió 8.2, la mesura 8.2.4.2 i la categoria d’intervenció 103 amb un cofinançament del 91,89%