La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: BBVA

Pressupost Elegible: 703,18 euros

Pressupost Mínim a Executar: 703,18 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 703,18 euros

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: ICF

Pressupost Elegible: 4.036,66 euros

Pressupost Mínim a Executar: 4.036,66 euros

% concedit: 100,00%

Import concedit: 4.036,66 euros