Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Línia 1 – 1.2 Piscines

Pressupost Elegible: 8.094,62 euros

Pressupost mínim a executar: 7.034,22 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 6.682,51 euros

Beneficiari: Ajuntament de Miravet

Municipi: Miravet

Concepte: Línia 2 – Protecció salut pública

Pressupost Elegible: 22.035,84 euros

Pressupost mínim a executar: 15.244,21 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 14.482,00 euros