“PROJECTE DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA”

Arran de les bases reguladores de la concessió, durant el 2021, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Miravet va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per l’actuació “Projecte de senyalització turística”.

Aquesta actuació ha tingut un cost de 11.878,57 €. L’import de l’ajut concedit pel Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i relatiu a la subvenció pública per al reequilibri territorial comarcal, anualitat 2021, és de 10.000,00 €.