A partir d’avui, 9 de juliol, la mascareta es obligatòria per a majors de 6 anys, sempre a la via publica o espais publics (un bar sempre ho es) excepte per les excepcions ( per exemple si estas menjant o bevent, etc..)

No portar la mascareta pot ser sancionable. Les actes les pot aixecar tot cos inspector o policial. L’expedient sancionador es tramita per llei de salut publica.

Estaran exempts les persones amb dificultat respiratòria, per discapacitat, fent esport, menjant o bevent, en casals d’estiu i en grups estables de convivència.

Recordeu que cal seguir aplicant les mesures de prevenció recomanades, com ara el manteniment de la distància física i el rentat freqüent de mans.

RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.     Segueix aquest    enllaç