Concessió de subvencions per restablir els béns i serveis dels ens locals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2022. Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Millora del paviment d’un tram del camí dels Aubals
Pressupost Elegible: 11.996,36 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 11.396,54 euros