La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat d’ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Millora de la xarxa d’abastament d’una banda del c. Raval-act. dades
Pressupost Elegible: 17.566,10 euros

% concedit: 50,87%
Import concedit: 8.936,00 euros