La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat de secretaria, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Arranjament d’un tram del camí dels Aubals ramal 2 i camí de les Tulieses
Pressupost Elegible: 49.745,29 euros
% concedit: 85,00%
Import concedit: 42.285,50 euros