El proper 5 de setembre s’inicia el curs escolar 2022-2023, l’Ajuntament de Miravet ha contractat el servei de càtering i monitoratge amb l’empresa Plat a Taula. El menjador, com els darrers anys, es coordina amb la col·laboració de tota la comunitat educativa de l’Escola Roc Llop i Convalia: AMPA, personal docent i administratiu de l’Escola i l’Ajuntament.

 

Tots els que estigueu interessats en el servei de menjador escolar podeu presentar les inscripcions telemàtiques o bé presencialment a partir  del proper 29 d’agost de 2022.

Existeixen dos tipus d’usuaris d’aquest servei:

  • Usuari esporàdic (menys de tres dies a la setmana):

Encara que no tingueu previst utilitzar regularment aquest servei, recordeu que per tal de poder gaudir del servei quan ho necessiteu, haureu d’aportar prèviament el següents documents a l’Ajuntament.

Aquests documents només cal presentar-los un cop, us recomanem que els presenteu a l’inici de curs.

Documentació:

  • Model autorització usuari.
  • Còpia de la targeta sanitària

Tiquets:

 

Taxa comensal esporàdic 7,19 €

Els tiquets s’hauran d’adquirir a les oficines de l’Ajuntament de 10.00 h a 14.00 h.

 

  • Usuaris fixe (tres dies o més a la setmana o beneficiari de beca):

Documentació:

  • Instància sol·licitant servei
  • Model autorització usuari.
  • Còpia de la targeta sanitària

Tiquets:

 

Taxa comensal fixe 6,54 €

En aquest cas mensualment es liquidarà la corresponent taxa i es passarà el seu cobrament al número de compte que hagueu indicat.

Podeu presentar la documentació anterior telemàticament adjuntant-la a la instància genèrica (a la instància només cal que poseu inscripció nom del nen al menjador escolar curs 2022-2023), trobareu el tràmit aquí.

Per qualsevol dubte us podeu dirigir a les oficines de l’Ajuntament.

Documentació:

Autorització

Sol·licitud inscripció