SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR ROC LLOP I CONVALIA:

El proper 6 de setembre s’inicia el curs escolar 2023-2024 i l’Ajuntament de Miravet ha contractat el servei de càtering amb l’empresa MISSAMAROI i el servei de monitoratge amb l’empresa EBREALCUB. El menjador es coordina des de l’Ajuntament, amb la col·laboració de tota la comunitat educativa de l’Escola Roc Llop i Convalia: AMPA i personal docent i administratiu de l’Escola.

Tots els que estigueu interessats en el servei de menjador escolar podeu presentar les inscripcions telemàtiques o bé presencialment a partir del proper 29 d’agost de 2023.

Existeixen dos tipus d’usuaris d’aquest servei:

Usuari esporàdic (menys de tres dies a la setmana):

Encara que no tingueu previst utilitzar regularment aquest servei, recordeu que per tal de poder gaudir del servei quan ho necessiteu, haureu d’aportar prèviament el següents documents a l’Ajuntament.

Aquests documents només cal presentar-los un cop, us recomanem que els presenteu a l’inici de curs.

Documentació:

  • Model autorització usuari
  • Còpia de la targeta sanitària

Tiquets:

Taxa comensal esporàdic 7,60 €

Els tiquets s’hauran d’adquirir a les oficines de l’Ajuntament de 10.00 h a 14.00 h.

Usuari fix (tres dies o més a la setmana o beneficiari de beca):

Documentació:

  • Instància sol·licitant servei
  • Model autorització usuari
  • Còpia de la targeta sanitària

Tiquets:

Taxa comensal fixe 6,91 €

En aquest últim cas, es liquidarà la corresponent taxa mensualment i es passarà el seu cobrament al número de compte que hagueu indicat.

Podeu presentar la documentació anterior telemàticament adjuntant-la a la instància genèrica (a la instància només cal que poseu “Inscripció nom del nen al menjador escolar curs 2023-2024”). trobareu el tràmit clicant en aquest ENLLAÇ

Per qualsevol dubte us podeu dirigir a les oficines de l’Ajuntament.

Documentació per descarregar:

Autorització

Sol·licitud inscripció