L’ajuntament obre un procés selectiu per a la formació d’una borsa de treball de peó/peona de l’Ajuntament de Miravet amb les següents característiques:
  • Presentació de sol·licitud: 3 dies hàbils des de la publicació al BOPT
  • Sistema de selecció: Concurs de mèrits
  • Tipus de personal: Personal laboral
  • Grup de titulació: Grup AP
  • Matèries: Peó/peona (funcions específiques a la base 1 de la convocatòria)
  • Presentació de sol·licituds: En paper al registre d’entrada de l’Ajuntament amb la instància que us podeu descarregar clicant AQUÍ o per  instància genèrica electrònica (amb idCat mòbil o certificat digital) adjuntant la instància anterior.
  • Documentació requerida: Model d’instància específica, fotocòpia del DNI, còpia del permís de conduir classe B, Certificat dels coneixement de la llengua catalana i castellana (en el seu cas), Currículum detallat, relació detallada dels mèrits i còpia simple dels mèrits al·legats. (Revisar base 4a)
  • Documentació associada:
  • Bases
  • Model de sol·licitud
Per a més informació us podeu dirigir a l’Ajuntament trucant al telèfon 977 407 134 de 10.00h a 14.00h

 

Llista provisional admesos i exclosos del procés selectiu

Descarregueu la llista clicant AQUÍ

Llista definitiva admesos i exclosos del procés selectiu

Descarregueu la llista clicant AQUÍ

Resultat de baremació procés selectiu borsa de treball peó/ona municipal

Descarregueu el resultat clicant AQUÍ