L’Ajuntament de Miravet ha aprovat i publicat definitivament una ordenança municipal de tinença d’animals de companyia. Els animals de companyia (gats, gossos i fures) proporcionen molts beneficis físics i emocionals a les persones que hi conviuen. Alhora tenir un animal de companyia implica un compromís amb el propi animal, amb la resta de persones i amb el poble.

 

Amb aquesta intenció, l’ordenança té en consideració els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones i s’incideix en els aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública. Per altra banda, es regula la convivència entre els animals i les persones a l’objecte de reduir al màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar.

 

Les persones propietàries d’animals de companyia tenen, entre altres les següents obligacions:

 • Mantenir l’animal en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat
 • Donar-li atenció veterinària bàsica
 • Evitar-ne la fugida
 • No abandonar-lo
 • No maltractar-lo o agredir-lo físicament.
 • Identificar l’animal amb un microxip i censar-lo a l’Ajuntament.
 • Adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels veïns sigui alterada
 • Responsabilitzar-se de mantenir l’espai públic net d’orins (cal portar una ampolla per diluir amb aigua amb lleixiu o similar) i excrements (cal recollir sempre els excrements).
 • Dur subjectes amb una cadena o corretja els gossos.

En el cas de ser posseïdor d’un gos potencialment perillós, caldrà complir a més, entre altres, les següents prescripcions:

 • Ser majors d’edat i disposar de la corresponen llicència administrativa.
 • Dur-los lligats amb corretja curta i amb morrió a la via pública.
 • Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
 • Disposar d’unes instal·lacions adequades i convenientment senyalitzades.

 

Per a més informació podeu accedir al text  íntegre de l’ordenança municipal: cliqueu AQUÍ