La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: BBVA
Pressupost Elegible: 1.081,96 euros
Pressupost Mínim a Executar: 1.081,96 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.081,96 euros