La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Reducció d’espècies invasores
Pressupost Elegible: 1.086,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 459,66 euros