La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGENYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

 

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Peridomèstics
Pressupost Elegible: 1.079,93 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 658,75 euros