.- MESURES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID19

Maig 2020

ETS AUTÒNOM? LLEGEIX AQUESTS DOCUMENTS, ET PODEN INTERESSAR!!!!

MESURES DE SUPORT: CLICA AQUÍ

ALTRES MESURES DE SUPORT: CLICA AQUÍ

 

 

AJUTS GENERALITAT A COMERÇOS I SERVEIS

Us informem que la Generalitat de Catalunya (Consorci de Comerç Artesania i Moda) obrirà aviat una línia d’ajuts per pagar les despeses de reprendre l’activitat o la inversió necessària per al seu rellançament.

Aquestes subvencions tenen diferents línies. Entre altres, una destinada a Empreses d’artesania i una altra a empreses de comerç al detall i serveis (bars i restaurants, perruqueries, tallers mecànics…).

Aquestes subvencions sembla que s’atorgaran per ordre d’entrada.

Per més informació:

http://ccam.gencat.cat/ca/detalls/noticia/20200414_Webinar_covid,

També podeu trobar informació actualitzada  per empreses i autònoms a la següent página del Consell Comarcal:

http://www.riberadebreviva.org/covid-19/

ATENCIÓ DIGITAL A EMPRESES, AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

Trobareu tota la informació a preguntes que us feu i també tindreu la possibilitat de plantejar les vostres. Cliqueu en aquest   enllaç

_______________________________

 

.- SUBVENCIONS PER A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DEL SECTOR TURÍSTIC

Avui dia 15 d’abril s’han publicat al DOGC les *bases reguladores* i la *convocatòria de subvencions* per a *professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya* Afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

*Bases reguladores*
➡️https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf

*Convocatòria de la línia de subvencions*
➡️https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792090.pdf

📝 *Informació principal:*

🔶 Les persones o entitats beneficiàries poden ser *professionals autònoms* i *microempreses turístiques* que desenvolupin la seva activitat en el sector turístic com ara establiments d’allotjament turístic, empreses turístiques de mediació, guies de turisme i altres expressament recollits a les bases.

🔶 *Termini de presentació de les sol·licituds*: comença el dia *16 d’abril* i restarà obert *fins a exhaurir el pressupost* per a aquests conceptes.

🔶 El procediment de concessió és el de *concurrència no competitiva*, i les sol·licituds es resoldran per *ordre cronològic de presentació*, quan s’hagin efectuat les verificacions oportunes, i *fins a exhaurir el pressupost*.

🔶 La subvenció consistirà en una *aportació única* de *2.500 euros per persona beneficiària*.