Ajuts i Subvencions

/Ajuts i Subvencions

GARANTIA JUVENIL 2021

abril 27, 2022|Ajuts i Subvencions|

TÈCNIC EN DINAMITZACIÓ SÒCIO - ECONÒMICA   L’Ajuntament de Miravet va tenir contractat un Tècnic en dinamització sòcio-econòmica des del dia 22/09/2021 fins al 21/03/2022 Es tracta d’un tècnic en dinamització sòcio-econòmica contractat per donar suport a l'àrea d'atenció a les persones, dones, joventut i turisme de l’Ajuntament de Miravet. La contractació es va dur [...]

Diputació de Tarragona. Subvencions destinades a l’Ajuntament per a les subvencions d’interessos de préstecs. Exercici 2021

març 23, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:   Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: BBVA Pressupost Elegible: 703,18 euros Pressupost Mínim a Executar: 703,18 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 703,18 [...]

Diputació de Tarragona. Subvencions destinades a Ajuntament per a protecció de la Salut. Exercici 2021

març 23, 2022|Ajuts i Subvencions|

  Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines Pressupost Elegible: 8.094,62 euros Pressupost mínim a executar: 7.034,22 euros % concedit: 95,00% Import concedit: 6.682,51 euros Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Línia 2 - Protecció salut pública Pressupost Elegible: 22.035,84 euros Pressupost mínim a executar: 15.244,21 euros % concedit: [...]

Subvencions destinades a l’Ajuntament per atendre les despeses de manteniment del pas de la barca sobre el riu Ebre, 2021

març 23, 2022|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat de TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Subvenció nominativa pas de barca, any 2021 Pressupost Elegible: 7.150,00 euros % concedit: 50,00% Import concedit: 3.575,00 [...]

Atorgament de subvencions – Reequilibri territorial 2021

desembre 30, 2021|Ajuts i Subvencions|

“PROJECTE DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA” Arran de les bases reguladores de la concessió, durant el 2021, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Miravet va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona corresponent a l’anualitat 2017, del Pla d’Acció Municipal (PAM)

desembre 29, 2021|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat de secretaria, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Arranjament d'un tram del camí dels Aubals ramal 2 i camí de les Tulieses Pressupost Elegible: 49.745,29 euros % concedit: 85,00% [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona corresponent a l’anualitat 2018 – PEXI

desembre 2, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat d'ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Millora de la xarxa d'abastament d'una banda del c. Raval-act. dades Pressupost Elegible: 17.566,10 euros % concedit: 50,87% [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona corresponent a l’anualitat 2021, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023

octubre 25, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat d'ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Despeses corrents Pressupost Elegible: 50.354,41 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 50.354,41 euros   Beneficiari: Ajuntament de Miravet [...]

Subvenció de la Diputació de Tarragona corresponent a l’anualitat 2020, del Pla d’Acció Municipal (PAM) 2020-2023

febrer 25, 2021|Ajuts i Subvencions|

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat d'ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Despeses corrents Pressupost Elegible: 50.354,41 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 50.354,41 euros

Diputació de Tarragona. Subvencions destinades a l’Ajuntament per atendre les despeses de manteniment del pas de la barca sobre el riu Ebre, 2020

febrer 1, 2021|Ajuts i Subvencions|

  La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la la unitat de TRAMITACIÓ DE PROJECTES, CONVENIS I SUBVENCIONS, per a la realització de les actuacions següents: Beneficiari: Ajuntament de Miravet Municipi: Miravet Concepte: Subvenció nominativa pas de barca, any 2020 Pressupost Elegible: 6.000 euros % concedit: 100,00% Import concedit: [...]