Inscripció a les borses de treball i bústies de contacte per a les empreses

VOLS TREBALLAR?

PERSONES TREBALLADORES: INSCRIPCIÓ AL PORTAL FEINA ACTIVA
• Persones que es trobin en situació d’ atur o de cessament de l’activitat ..(Les persones
estrangeres de tercers països no comunitàries han de tenir una autorització per
treballar)
• Persones treballadores que tinguin el seu contracte temporalment suspès com a
conseqüència del tancament temporal de l’activitat excepte ERTO conseqüència del
COVID 19
• Les persones estrangeres amb un permís de treball que finalitzi entre el 14 de març
de 2020 i el 30 de juny del 2020
• Les persones estrangeres joves de països de fora de la UE que es trobin en situació
regular i tinguin entre 18 i 21 anys!
Degut a la situació actual enguany podràs treballar a la campanya agrària de Catalunya,
sempre i quan el teu domicili es trobi pròxim als indrets on s’hagi de realitzar aquesta
feina, i puguis dormir a casa teva. Si compliu els requisits podeu inscriure us a través dels següents enllaços en funció de la vostra residència
• Comarques de Barcelona
• Comarques de Girona
• Comarques de Lleida
• Comarques de Tarragona
• Terres de l’ Ebre
Passareu a formar part d’una borsa de treball del SOC que servirà per cobrir contractacions de la campanya i es mantindrà activa mentre sigui necessària la
contractació de personal

VOLS CONTRACTAR?

EMPRESES FEU NOS ARRIBAR LES VOSTRES OFERTES
Si necessiteu contractar personal per treballar de temporers a la campanya agrària,
podeu enviar la vostra oferta a les següents adreces de correu, en funció de la vostra
ubicació
• campanyadelafruita barcelona@gencat cat
• campanyadelafruita girona@gencat cat
• campanyadelafruita lleida@gencat cat
• campanyadelafruita tarragona@gencat cat
• campanyadelafruita tebre@gencat cat

Per més informació:

Inscripció a les borses de treball i bústies de contacte per a les empreses: Cliqueu AQUÍ

Oferta de treball (per emplenar): cliqueu AQUÍ