Arran de les bases reguladores de la concessió, durant el 2022, de subvencions publiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals, l’Ajuntament de Miravet va sol·licitar un ajut al Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per les actuacions de “Adequació del parc infantil i material urbà” i “colocació d’una barana de ferro”.

Aquestes actuacions han tingut un cost total de 11.059,30 €. L’import de l’ajut del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i relatiu a la subvenció pública per al reequilibri territorial comarcal, anualitat 2022, és de 10.000,00 €.