La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament Miravet una subvenció per al manteniment del pas de barca de l’any 2022, en els termes següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: Subvenció nominativa pas de barca, 2022
Pressupost Elegible: 6.050,00 euros
% concedit: 82,64%

Import concedit: 5.000,00 euros