Calendari de pagament voluntari per a l’erxercici 2018

 

CONCEPTE TIPUS MERITAMENT PERÍODE PERÍODE PROPOSAT PERÍODE EFECTIU
600 – IMP.VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA Anual 1 29/03/2018 – 31/05/2018 29/03/2018 – 29/06/2018
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 1 27/04/2018 – 29/06/2018 27/04/2018 – 29/06/2018
800 – SUBMINIST. D’AIGUA Trimestral 01/01/2018 – 31/03/2018 27/04/2018 – 29/06/2018 27/04/2018 – 29/06/2018
100 – TAXES – PREUS PUBLICS Anual 1 29/06/2018 – 31/08/2018
501 – IBI RUSTICA Anual 1 29/06/2018 – 31/08/2018
010 – IAE Anual 1 27/07/2018 – 28/09/2018
500 – IBI URBANA Anual Fraccionat 2 27/07/2018 – 28/09/2018 27/07/2018 – 28/09/2018
800 – SUBMINIST. D’AIGUA Trimestral 01/04/2018 – 30/06/2018 27/07/2018 – 28/09/2018
800 – SUBMINIST. D’AIGUA Trimestral 01/07/2018 – 30/09/2018 31/10/2018 – 31/12/2018
800 – SUBMINIST. D’AIGUA Trimestral 01/10/2018 – 31/12/2018 29/01/2019 – 29/03/2019