La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Miravet una subvenció de la unitat de MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA, ENGINYERIA MUNICIPAL I TERRITORI, per a la realització de les actuacions següents:

Beneficiari: Ajuntament de Miravet
Municipi: Miravet
Concepte: COVID Salut Pública
Pressupost Elegible: 11.320,00 euros
% concedit: 98,67%
Import concedit: 11.169,61 euros